Rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Ame Product Oy (Y-tunnus: 0709328-9)
Myllynkiventie 3
21100 Naantali

REKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Aarno Lindholm
Puhelin +358 2 4358012
Sähköposti: aarno.lindholm@ameproduct.com

REKISTERIN NIMI

Ame Product Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt oma-aloitteisesti Ame Product Oy:n asiakkaaksi, tilannut Ame Product Oy:ltä tai ameproduct.fi verkkokaupasta tuotteita tai osallistunut Ame Product Oy:n järjestämään esittely/koulutus tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ame Product Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen
sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen
hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ame Product Oy:n omissa rekistereissä
mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille
tahoille. Ame Product Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen
ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan
siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.
Tietoja käsitellään ainoastaan Ame Product Oy:n asiakassuhteen
ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:Henkilön etu- ja sukunimi, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero,Tiedot käsitellyistä tilauksista, Tilausten Postin tai Matkahuollon seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ame Product Oy:n käytössä, paitsi
Ame Product Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko
lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei
kuitenkaan luovuteta Ame Product Oy:n ulkopuolelle tai sen
yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen,
perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön
velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin
ulkopuolelle, ellei se ole Ame Product Oy:n tai sen yhteistyökumppanin
teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö,
avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää
Ame Product Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri
sijaitsee Ame Product Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.